2013/06/05
TXITAK JAIOTZEN IKUSI NAHI DITUZU? GURE ESKOLA ONDOKO FELIK, OIHANEN AMONAK, AUKERA EMAN ZIGUN IKUSTEKO. ORAIN ZURE AUKERA ERE IZAN DAITEKE.
ESKERRIK ASMKO FELI.